Kuntoarvio säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä

Miksi teettäisin kuntoarvion?

Talokauppa on monelle meistä elämän suurin kauppa. Asuntokaupan onnistuminen vaikuttaa pitkälle elämään. Näin suurta kauppaa ei kannata tehdä nopeasti tunteiden viemänä vaan harkiten. Sopivan kohteen löytyessä perusteellinen tarkastus on paikallaan.  

Käytä hetki aikaa tutustuaksesi, miksi asuntokaupan kuntoarvio on pieni uhraus isossa ja tärkeässä asiassa, omassa kodissasi.

 

kuntoarvio

Kellari

 Kuntoarvio pähkinänkuoressa

Rakennuksen kuntoarvioon vaikuttavat monet eri tekijät ja niiden yhdistelmät. Kuntoarviota tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon monia eri tekijöitä, kuten talon ikä, rakennusmateriaalit, perustamistapa, maaperä, erilaiset vesien hallintajärjestelmät ja ilmanvaihto. On tärkeää selvittää, millaisen kokonaisuuden talosi järjestelmät luovat ja miten ne käyttäytyvät eri tilanteissa.

 

 Näin tehdään

Kuntoarviossa tutustutaan rakennuksen perustietoihin ja piirustuksiin sekä katsotaan, vastaavatko piirustukset käytännön toteutusta. Vaikka suunnitelmissa oleva rakennustapa olisi ollut hyvä, poikkeaminen suunnitelmista tai muista syistä aiheutuva vaurioituminen, esimerkiksi putkivuoto, voi tehdä rakenteen kosteusteknisen toiminnan täysin suunnitellusta poikkeavaksi. Edellä mainitut poikkeamat ja vahingoittumiset alkavat usein näkyä vasta vuosien kuluessa. Siksi on tärkeää tehdä kaikista rakenteista kuntotarkastus. 

Putki

Piippu

Kuntotarkastus koostuu aistinvaraisista havainnoista ja havaintojen perusteella suoritetuista mittauksista. Harkinnan perusteella tehdyillä mittauksilla, kuten erityyppisillä kosteusmittauksilla, lämpökuvauksella sekä sisäilman hiilidioksidimittauksella voidaan varmistaa kuntotarkastuksessa syntyneet epäilyttävät havainnot.

Kuntotarkastus sisältää jatkotoimenpidesuunnitelmat havaittujen ongelmien selvittämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi rakenteiden avaus, mikrobinäytteenotto tai kosteuden seurantamittaus. Jatkotoimenpiteet vaativat rakenteen tarkkaa tutkimista ja yleensä rakenteen avaamista. Siksi jatkotoimenpitäistä sovitaan aina erikseen. 

Kuntoarvioijamme on suorittanut A-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan koulutuksen ja kuntoarvio suoritetaan Rakennustieto Oy:n laatiman ohjeistuksen, KH 90-00394, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä mukaan.

Piipunhattu