kuntotutkimus on ainoa tapa selvittää, onko rakenteissa kosteus- tai homevaurioita.

Rakenneavauksessa virheet ja vauriot selvitetään yksityiskohtaisesti.

Kuntotutkimus

Perusteellisellakaan kuntotarkastuksella ei välttämättä saada riittävää tietoa rakennuksen ominaisuuksista ja mahdollisista kosteuden ja mikrobien aiheuttamista vaurioista rakenteiden sisällä. Oletuksena tietysti on, että kuntotarkastus esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä on ollut riittävän laaja. Silloin tarkastuksessa on huomioitu rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminnallisuus, riskitekijät ja varsinaiset virheet ja puutteet. Realistisesti laadittu kuntotarkastus antaa arvokasta pohjatietoa kuntotutkimuksiin.

Kuntotutkimuksissa selvitetään yleensä rakenneavauksin, rakennekosteuden määrityksin ja mikrobi / haitta-aine -tutkimuksin rakenteiden toiminnallisuus ja rakenteiden mahdolliset vauriot. Näillä menetelmillä saadaan selville kosteuden, mikrobien ja haitta-aineiden olemassaolo rakenteiden sisällä ja vaurioiden vaikutukset sisäilman laatuun ja asuinympäristöön.

Kuntotutkimus

Sisäilmaongelmat

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksella selvitetään sisäilman laatuun liittyviä ongelmia. Sisäilmatutkimus ottaa ensisijaisesti kantaa sisäilman fysikaalisiin ominaisuuksiin ja laatupoikkeamiin. Näitä ovat tyypillisesti ilmankosteus ja lämpötilaolosuhteet, hiilidioksidipitoisuus, ilmanlaatua heikentävät kiinteät partikkelit ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Sisäilmanlaatu voi parantua ilman massiivisia korjaustoimenpiteitä tehostamalla ja tasapainottamalla ilmanvaihtoa tehtyjen mittausten ja havaintojen pohjalta. Sisäilmaongelmien yleisin syy on riittämätön tai väärin toteutettu ilmanvaihto. Liian tehokas poistoilmanvaihto voi myös imeä rakenteista erilaisia epäpuhtauksia kuten villapölyä tai homeiden ja muiden mikrobien myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita. Sisäilmaa mittaamalla pystytään myös selvittämään ilmanlaatua heikentävät home, ja mikrobipitoisuudet, mutta varsinaiset homeiden aiheuttamat sisäilmaongelmat johtuvat vaurioituneista rakenteista ja näin ollen mikrobitutkimukset ovat suositeltavaa kohdistaa suoraan rakenteisiin. Rakenteille suoritetut home- ja mikrobitutkimukset antavat yksiselitteisemmät vastaukset ongelman laadusta ja vaurioalue saadaan rajattua tarkemmin.

Rakenneavaus

Rakenneavauksen yhteydessä selvitetään, miten rakenne on toteutettu. Rakenne saattaa näyttää ulkoapäin täysin virheettömältä, mutta rakenteen kosteudenhallintaa ei ole otettu rakennetta suunniteltaessa tai toteutettaessa huomioon. Rakenne saattaa poiketa suunnitellusta tai toteutetun rakenteen materiaalit tai toteutustapa ei ole rakennusfysikaalisesti toimivia. Rakenneavauksen yhteydessä otetaan yleensä materiaalinäytteitä epäilyttävistä materiaaleista ja ne tutkitutetaan Eviran hyväksymissä mikrobilaboratorioissa. Tutkimustuloksista pystytään päättelemään vaurion vakavuus ja miten pitkään vaurio on jatkunut.

rakenneavaus

Merkkiainekoe

Merkkiainekokeella selvitetään rakenteiden epätiiveyskohtia merkkiaine-analysaattorin ja merkkiaine-kaasun avulla. Merkkiainekoe auttaa ratkaisemaan sisäilmaongelmia, homeongelmia ja rakenteiden läpi kulkeutuvista epäpuhtauksista aiheutuvia ongelmia. Merkkiainekoe selvittää sisäilmaongelman tarkasti, kun kyseessä ovat rakenteista tai rakenteiden ulkopuolelta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit tai muut epäpuhtaudet. Merkkiainetutkimuksessa tutkittavaan kohteeseen kuten rakennukseen tai huoneistoon luodaan ulkopuolisia olosuhteita matalampi n. 10 – 15 Pascalin alipaine ja merkkiaine injektoidaan hallitusti tutkittavana olevaan rakenneosaan tai osakokonaisuuteen alue kerrallaan. Merkkiainekoe perustuu erittäin tarkkaan kaasumolekyylejä havaitsevaan analysaattoriin, joka havaitsee jopa 1 ppm pitoisuuden merkkiainetta sisäilmassa. Rakenteeseen injektoitu merkkiaine hakeutuu luoduissa tutkimusolosuhteissa vuotoreittien kautta sisäilmaan, jolloin haitalliset rakenteissa piilevät vuotokohdat saadaan kartoitettua tarkasti.

Merkkiainekoe on turvallinen, hyödyllinen ja tehokas osa sisäilmatutkimusta, sisäilmaongelmia selvitettäessä. Jos sisätiloissa aistitaan homeen hajua, on erittäin todennäköistä, että haju kulkeutuu konvektion eli ilmavirtauksien mukana rakenteista sisäilmaan. Suoritamme merkkiainekokeen Rakennustietosäätiö, RTS:n laatiman ohjeistuksen: RT 14-11197, Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein, mukaisesti.