Kosteudenhallinta on avaintekijä asumisessa ja rakentamisessa. 

Mittaamme kosteuden ja selvitämme kosteusvaurion synnyn, laajuuden ja haitallisuuden. 

Pintakosteusmittaus 

Nopea ja rakenteita rikkomaton kosteuden mittausmenetelmä. Tällä menetelmällä saadaan helposti selvitettyä yhdessä aistinvaraisen arvioinnin ohella onko syytä epäillä kosteusvauriota. Epäilty vaurioalue pystytään rajaamaan ja näin vältytään turhilta kustannuksilta. Pintakosteudenmittauksen tulosten tulkinnassa ja kohteen kosteusriskin kartoituksessa tarvitaan pätevöitynyt mittaaja jotta vääriltä ja kalliilta ratkaisuilta vältytään.


Pintakosteus

Puun kosteuden mittaus

Rakennekosteuden mittaus puusta

Tätä mittausmenetelmää kaytetaan mm. osana kuntotutkimusta, riskirakenteiden kosteuden kartoituksessa. Puun kosteutta mitataan esimerkiksi tutkittaessa puurunkorakenteita.
Menetelmässä kosteusmittaus perustuu kahden puuhun työnnettävän metallielektrodin välisen konduktanssin mittaamiseen. Puun sähkövastuksen ja kosteuden välinen yhteys ovat selvästi määritettävissä, minkä ansioista tulokset ovat hyvin tarkkoja määritettäessä onko puu joutunut kosteusrasituksen kohteeksi rakenteessa.

Porareikämittaus

Porareikämittausta käytetään usein betonilaatan rakennekosteuden määrittämiseen. Menetelmä on hyödyllinen kun halutaan tietää onko betoni jo riittävän kuiva pinnoitettavaksi tai onko betoni kosteaa kosteusvauriota selvitettäessä. Mittaukseen on varattava useampi päivä aikaa kosteuden tasaantumiselle mittausreiässä.

Tero Itkonen on VTT-henkilösertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja, sertifikaatin numero VTT-C-22463-24-16.