Ovatko kotisi rakenteet kunnossa?

Mitä on lämpökuvaus? 

Lämpökuvaus on rakennetta rikkomaton menetelmä, jolla pystytään arvioimaan rakenteiden toimivuutta, rakennusvirheitä ja rakenteiden vaurioita. 

Lämpökuvauksella voidaan paikallistaa eristysvirheet, eristepuutteet, ilmavuodot ja kylmäsillat. Myös ulkorakenteissa mahdollisesti olevat kosteusvauriot havaitaan myös kameralla, koska kostuneen eristeen lämmöneristyskyky on heikentynyt ja aiheuttaa pinnassa lämpötilan muutoksia kuivaan rakenteeseen verrattuna.

Lämpökuvauksella etsitään rakennuksen osista poikkeamakohtia jotka eroavat muista kohdista ja ovat poikkeavia muuhun ympäristöön nähden.

Lämpökuvauksen aikana seurataan ulko ja sisälämpötilaa, ilmanpainetta ja tuulen suuntaa ja nopeutta. Kun ympäristötekijät ovat tarkasti tiedossa lämpökuvauksesta saadaan luotettava menetelmä rakennepoikkeamien arviointiin. Tarvittaessa rakennus voidaan ali tai ylipaineistaa ilmavuotokohtien määrittämiseen.  Kuvattaessa alipaineessa kylmä ilma virtaa ilmanvuotokohdista sisälle päin viilentäen rakenteita.

 

Lämpökuva

Lämpökuvaus sisäilmaongelman ratkaisussa

Lämpökuvauksella pystytään tutkimaan vanhojen rakenteiden kuntoa nopeasti ja rakennetta rikkomatta. Rakenteiden eristevirheet ja ilmavuotokohdat aiheuttavat todennäköisesti ongelmia jollain aikavälillä. Eristevirheet muodostavat suuren riskin rakenteiden kostumiselle lämmityskaudella. Yleensä rakennusvirheistä aiheutuva kosteus ei pääse haihtumaan samalla tavalla pois huonosti rakennetusta rakenteesta kuin ehjästä rakenteesta. Tällainen rakenteeseen kertyvä kosteus saattaa aiheuttaa mikrobi- tai homevaurion, jos rakenteessa olevaa ongelmaa ei huomata ja rakenne jätetään korjaamatta. 

 

Myös rakenteiden ilmavuodot aiheuttavat sisäilmaongelmia, kun vuotoilman mukana kulkeutuu rakenteiden välissä olevia epäpuhtauksia, esimerkiksi villapölyä tai haitta-aineita. Villapöly ja haitta-aineet aiheuttavat usein samantyyppisiä reaktioita kuin home- ja mikrobivaurioituneet materiaalit. Rakenteiden ilmavuodot lisäävät myös rakennuksen yläosissa kosteusvaurion riskiä, kun lämmin ja kostea sisäilma kulkeutuu rakenteiden läpi jäähtyen, kosteuden samalla tiivistyessä kylmiin rakenteisiin.

Vedon tunnetta?

Rakennuksessa olevat ilmavuotokohdat ovat yksi syy vedon tunteeseen. Ulkoa tulevan kylmän "putoaminen" sisällä aiheuttaa vedon tuntua.

Lämpökamerakuvausta käytetään uusissa rakennuksissa laadunmittauksessa ja vanhoissa rakennuksissa kuntotutkimuksissa. Se tehdään pääasiassa rakennuksen sisäpuolelta, mutta se voidaan tehdä lisäksi myös ulkopuolelta. 

Jos harkitset lämpökuvauksen tekemistä taloosi vedon tunteen vuoksi, tarkasta ensin itse yleisimmät vetoa aiheuttavat kohdat:

  • Ovien tiivisteet
  • Ikkunoiden tiivisteet
  • Lämpöpatterit eivät saa olla peitettyinä esim. paksuilla verhoilla
  • Onko lämpöpatterit kauttaaltaan lämpimät
  • Onko koneellinen ilmanvaihto liian tehokas
  • Korvausilmaventtiilit eivät saa olla kokonaan kiinni

Mikäli nämä tarkastukset eivät auta on hyvä tutkia rakenteita lämpökameralla vedon syyn selvittämiseksi.